กิจกรรมโครงการแนะแนวศึกษาต่อในเขตบริการของโรงเรียน

  เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑​ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ รร.ดงเดือย รร.บ้านหนองสามพญา   รร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) รร.ประดู่เฒ่า รร.สงฆาราม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย รร.บ้านตะแบกงาม รร.พรหมเกษร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก