กิจกรรมโครงการแนะแนวศึกษาต่อในเขตบริการของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑​ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ รร.ดงยาง รร.ยางแดน รร.ดอนสำโรง รร.ประดู่เฒ่า รร.สงฆาราม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย