กิจกรรมโครงการแนะแนวศึกษาต่อในเขตบริการของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนบ้านโป่งแค อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย