กิจกรรมโครงการแนะแนวศึกษาต่อในเขตบริการของโรงเรียน

มื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑​ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย