กิจกรรม กงไกรลาศวิทยารวมใจต้านภัยยาเสพติด

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มเดินตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนไปตามชุมชนใกล้โรงเรียน