กิจกรรม กงไกรลาศวิทยารวมใจต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มเดินตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนไปตามชุมชนใกล้โรงเรียน