กีฬานันทนาการสืบสานตำนานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬานันทนาการสืบสานตำนานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รักการเล่นกีฬา รักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา