ขอขอบคุณ นางพนอ เกษประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาขอขอบคุณ นางพนอ เกษประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบน้ำดื่ม และอาหารแห้ง ให้กับผู้ป่วยโควิด  ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน และนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา