ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองนักเรียน ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย