ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์กับทางชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์กับทางชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ “ชุดทดสอบความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย” ผู้ที่ตอบคำถามถูกตั้งเเต่ 16 ข้อ หรือ 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปให้ทางอีเมล์ (จำกัด 100 ท่าน/วัน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWazuKonc9o3IHTd6icu2UF6VP2P8yLoDVNLyb_0bGW6E8Gw/viewform