ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในวันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในวันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเกตุเพชร