ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทุกรุ่น ทุกคน ร่วมในงานครบรอบ 50 ปี