ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ส่งผลงานบทเพลง และคลิปวีดีโอสั้น ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้                1. ผลงานรูปแบบเพลง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ด้วยบทเพลง “ไมโครอินชัวรันส์ประกันเพื่อคุณ”       

2. ผลงานรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้วยคลิปวีดีโอสั้น เรื่อง “อุ่นใจกับประกันภัยไมโครอินชัวร์รันส์”