ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในการประกวดและแข่งขันผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “การใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้1. ครูวริศรา เรียงเรียบ  ครูผู้ได้รับรางวัลระดับดีมาก    ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center       2. ครูอรสา ศรีสันต์  ครูผู้ได้รับรางวัลระดับดีมาก    ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center