ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย และสถาบัญการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2564