ขอแสดงความยินดีกับ ครูเฉลิมชัย ไกลทุกข์

ขอแสดงความยินดีกับ ครูเฉลิมชัย ไกลทุกข์
ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเพลงในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน