คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร รอบ TCAS 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในระบบ รอบ TCAS 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ในวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 และรอบ 5 รับตรงอิสระ ในวันที่ 9-30 มิถุนายน 2563

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.bus.rmutp.ac.th