คณะบริหาร

  •  
  •  
  •  
ชื่อ : นายสุทน ทับจาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 089-461 8559
e-mail : sutonkl@gmail.com

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 089-641 5766 
e-mail : wissanu.inpan@gmail.com

ชื่อ : นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 080-398 9653
e-mail : jitjuta@kl.ac.th