ครูอภิรัตน์ เตชะ เป็นวิทยากรให้ความรู้“การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literracy)”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การสนับสนุนคุณครูอภิรัตน์  เตชะ  เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย หัวข้อ “การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literracy)” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย