ค่ายส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดค่ายส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ และในโอกาสนี้ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้เกียรติเยี่ยมชมค่ายฯ และให้กำลังใจนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา