โรงเรียนกงไกรลาศ จัดงานครบรอบ 50 ปีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศ ร่วมจัดงานครบรอบ 50 ปีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อให้ครูและศิษย์ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ได้ย้อนรำลึกถึงโรงเรียนฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และรดน้ำขอพรครูผู้อาวุโส ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา