จัดกิจกรรม trick or treat ประกวดภาพถ่ายประกวดการแต่งกายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยมีการจัดกิจกรรม trick or treat ประกวดภาพถ่ายประกวดการแต่งกายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม ณ หอประชุมเกตุเพชรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา