จัดค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้งานวิชาการ จัดค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์  และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ให้เกียรติเยี่ยมชมค่ายฯ และให้กำลังใจนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาคณิตศาสตร์ และฐานกิจกรรม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา