จัดประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา