จิตอาสา ช่วยงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต

เมื่อวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจิตอาสา ช่วยทำความสะอาด และช่วยเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต โดยกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นอย่างดี ณ วัดศรีเมือง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย636จำนวนคนที่เข้าถึง25จำนวนการมีส่วนร่วมโปรโมทโพสต์