จิตอาสา เตรียมความพร้อมในการจัดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต

มื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจิตอาสา ช่วยทำความสะอาด เตรียมความพร้อมในการจัดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต โดยกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นอย่างดี ณ วัดศรีเมือง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย