ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียน SME

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบคุณ กู้ภัยเทพนิมิตสุโขทัย จุดกงไกรลาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียน SME เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจ แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ใช้สถานที่