ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารเรียน สำนักงาน ห้องเรียน และโรงอาหาร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบคุณกู้ภัยเทพนิมิตสุโขทัย จุดกงไกรลาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารเรียน สำนักงาน ห้องเรียน  และโรงอาหาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจ แก่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่ใช้สถานที่