ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ ร่วมเป็นสะพานบุญมอบปัจจัยพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

 วันที่  6  ธันวาคม  2564  ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ  ร่วมบริจาคและเป็นสะพานบุญ รวบรวมปัจจัย จำนวน 7,700 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค  นำไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง  4  หลังคาเรือน  ณ บ้านดงเดือย  อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย