ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศถวายเทียนพรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครูที่ปรึกษาชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ ๓ ท่านพร้อมด้วยนักเรียนสมาชิกชมรมจำนวน ๖๓ คน พร้อมกันนำถวายเทียนพรรษาและสังฆทานด้วยกัน ๒ วัดได้แก่วัดดอนประดู่ ตำบลไกรกลางและวัดไพรงาม ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย