ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน

     ในวัน ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา บริหารงานโดยนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางมะลิวัลย์ ทองอิน และ นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ ที่ปรึกษาชมรมพร้อมด้วยนักเรียนเเกนนำเเละสมาชิกชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ ๖๙ คน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมโดยสรุปจุดแข็ง      จุดที่ควรพัฒนาของชมรม สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็น mind map พร้อมเล่มสรุปงานปี ๒๕๖๓ การรวบรวมสรุปเล่มผู้นำเยาวชนส่งเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม การดำเนินกิจกรรม”คริสต์ ถึง พุทธ รัก สู่ รัก” และคัดเลือกประธานและคณะบริหารงานชุดใหม่พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ในใต้กรอบภารกิจการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมไทย โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา