ชมรมต้นกล้าทำดีศรีสำโรง ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม “ค่ายกล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดิน ด้วยพลังบวร”

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ นำโดยนางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
นางสาวกันต์กนิษฐ์ แรงสืบสิน และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจำนวน ๖ คน ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม “ค่ายกล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดิน ด้วยพลังบวร” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๔๙๐ คน ในวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์