ชื่นชมนักเรียนจิตอาสา ทำดี ทำได้

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพประทับใจและน่ายกย่องของนักเรียนจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียนกลุ่มนี้มาโรงเรียนแต่เช้า และช่วยเก็บขยะบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่จอดรถในงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดศรีเมือง เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ มักทำกิจกรรมจิตอาสาลักษณะนี้เป็นประจำ