สพฐ. เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประประเทศ

สพฐ. เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประประเทศ ดังนี้
? วันที่ 30 เมษายน 2563 ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ
? วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมชี้แจง ผอ.รร.และครู ทั่วประเทศ
? วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนทั่วไประเทศ
https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

[ดูย้อนหลัง] วันที่ 30 เมษายน 2563 ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ