ด้วยรักและผูกพัน ผู้อำนวยการประกอบ พงศ์พันธ์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

  •  
  •  
  •