ด้วยรักและผูกพัน ผู้อำนวยการประกอบ พงศ์พันธ์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา