ตรวจเยี่ยมห้องเรียน นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และคณะ ที่มาตรวจเยี่ยมห้องเรียน นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา