ตรวจ ATK คัดกรองเชื้อโควิด-19ครูและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครูและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลังจากเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 105 ราย  ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด 105 ราย  ทางโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้