ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2563 ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย. 2563

ชั้น ม. 1-3


ชั้น ม. 4-6