ติวO-NET พิชิตฝัน วิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัยและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาและ ถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ผ่าน Zoom ไปยังโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.จีรายุ ขอเชิญกลางเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา