ติวO-NET พิชิตฝัน วิชาภาษาไทย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา     จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัยและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รายวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาและ ถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ผ่าน Zoom ไปยังโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา