ต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนางวราภรณ์ พันธุ์พืช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา และนายณัฐกฤต สุธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา