ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ ประกอบ พงษ์พันธ์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีโอกาสต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคนใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย กรรมการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา