ถวายเทียนพรรษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดศรีเมือง และได้ทำกิจกรรมเวียนเทียนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม บริเวณ ณ วัดศรีเมือง