ถวายเทียนพรรษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดกงไกรลาศ และวัดป่ารัง เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดกงไกรลาส และวัดป่ารัง