ทดลองระบบทดสอบ PISA Online Testing

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสายรัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดทดลองระบบทดสอบPISA Style Online Testing ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ (Literacy)ตามแนวทางการประเมินระดับนานชาติด้วยรูปแบบที่ตรงตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา