ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563