ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •