นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาช่วยในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางฉลอง ส่งให้

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อประเสริฐ พวงเงิน บิดา นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ณ หจก.เพ็ญจันทร์ค้าไม้ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย