นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ พวงขจร และ นายจารึก ใบกุ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ชั้นปีที่๒ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดดอนสัก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย