นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ นางพับ ทองเดช

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ พวงขจร นายจารึก ใบกุ และ นายติณณภัทร์ นาคม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา​ ชั้นปีที่๒ โรงเรียกงไกรลาศ วิทยา เข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ นางพับ ทองเดช มารดาของ ครูสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแขกผู้ร่วมงาน ณ วัดเต่าทอง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย