นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา​ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ พวงขจร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา​ ชั้นปีที่ ๒ และนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ นายกฤษณะ บัวเผื่อน บิดาของเด็กหญิงชนัญญา บัวเผื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วัดดอนสัก ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย