นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาช่วยในงานฌาปนกิจศพ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ พวงขจร และ นายจารึก ใบกุ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาไปช่วยงานฌาปนกิจศพ นาย ชยพล บุญรอด บิดาของ นาย วีรภัทร บุญรอด นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ณ วัดสงฆาราม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย